img

M + MP automaty na slaný a sladký popcorn

Aktuality

Pop fast corn

# Ochranný prostředek proti zrezivění + nátěr epoxidovou pryskyřicí
Postranní otvor s nádobou kukuřice s víček
Po uzavření víčka se kukuřice připraví automaticky za 80 sekund
Celková váha automatu: 17 kg

Cena 23 500,- bez DPH